Czym jest holistyczna terapia

Terapia holistyczna traktuje człowieka jako istotę, która posiada ciało, ducha i umysł. Jest to terapia,  która przynosi spektakularne i szybkie rezultaty.

W terapii holistycznej  niektóre uporczywe symptomy czy stany emocjonalne, nie są, jak się niektórym wydaje, chorobami ciała czy chorobami psychicznymi, lecz są lekcjami duszy. Często ich podłożem są silne emocjonalne przeżycia – traumy zablokowane w ciele,  a ich źródło tkwi nie tylko w dzieciństwie ale także w rodzie oraz w innych czasach i przestrzeniach a także wynika ze świadomości zbiorowej czy historycznej lokalnej społeczności czy kraju.

Powszechnie zwane choroby genetyczne to nic innego jak traumy rodowe, a przodek ma za zadanie pokazać energię i prawdę czyli odkryć na światło świadomości trudne rodowe tajemnice. 

Terapia holistyczna może zawierać:

 • terapię traumy
 • techniki uwalnianie emocji
 • techniki odkrywania i zmiany przekonań 
 • techniki pracy z energią, procesy kwantowe 
 • coaching
 • różne techniki pracy z ciałem inicjujące i integrujące procesy
 • procesy pracy z podświadomością i nadświadomością

Klient w holistycznej terapii:

 • ma świadome bądź nieświadome traumy oraz niezintegrowane części siebie ukryte w cieniu przeszedł już tradycyjne terapie bez skutku
 • jest postrzegany całościowo  – ciało, umysł, dusza i emocje to jedność
 • jest człowiekiem – istotą, nie jednostką chorobową czy problemem, który go dotyczy
 • bierze czynny udział w procesie uzdrawiania
 • terapia koncentruje się na dotarciu do przyczyny dolegliwości/problemu, uwolnieniu emocji, zmianie przekonań, zrozumieniu lekcji duszy  a nie tylko na łagodzeniu jej objawów
 • odzyskuje radość i cel życia, spokój i zdrowie, satysfakcje z róznych obszarów życia

Czemu terapeuta holistyczny?

Wiele osób w ostatnich latach ukończyło najróżniejsze kursy z wielu metod czy technik rozwoju osobistego i nie wiedzą oni jak siebie nazywać – są trenerami, praktykami kilku metod i boją się oficjalnie nazywać się terapeutą.

Często osoby te zajmują się tym tylko dodatkowo obok swojej głównej innej pracy i nie cenią się, ponieważ nie traktują swoich umiejętności jako pełnowartościowego zawodu. To czym wyróżni Cię na rynku jak i w Twojej mentalności to DYPLOM, jako potwierdzenie umiejętności do pracy jako terapeuta holistyczny. 

Jest coraz więcej coachów, trenerów, młodych terapeutów po różnych szkoleniach, ich liczba rośnie jak grzyby po deszczu i klientowi trudno jest wyłowić kogoś, kto jest kompetentny, czy dobrze przygotowany by był w stanie użyć umiejętnie narzędzi.

Tutaj tacy terapeuci otrzymują narzędzia i dzięki temu mogą się wyróżnić na rynku. Twoim wyróżnieniem może być holistyczne podejście właśnie i umiejętne używanie narzędzi.

Osoby te będą także dobrze oczyszczone z cienia i traum, co pomoże im być bardziej skutecznymi i cenić się za to.

Kim jest terapeuta holistyczny?

Terapeuta holistyczny to terapeuta nowego podejścia i nowej ziemi. Sam uporał się ze swoimi największymi problemami, objawami czy traumami, posiada wyjątkowe zdolności i intuicję. Potrafi w swojej obecności wprowadzić klienta w proces i stworzyć dla niego bezpieczną przestrzeń. Dzięki temu, że widzi wieloaspektowo, czuje oraz ma poszerzoną świadomość i świetną intuicję może pomóc klientowi na każdym poziomie jego wielowymiarowości.

Terapeuta holistyczny ma opanowane kilka metod lub narzędzi rozwojowych z obszaru ciała, emocji, umysłu i ducha (praca z energią) i potrafi je łączyć aby jak najlepiej pomóc klientowi.  

Terapeuta holistyczny potrafi naprowadzić klienta na przyczynę jego problemu, inicjuje u klienta wchodzenie w świadomy proces swojej samodzielnej pracy własnej i wspiera go w procesie integracji po odbytym procesie. 

Terapeuta holistyczny pracuje z klientem nad jego traumami. Ma świadomość, że uwolnienie traumy i zintegrowanie jej stanowi podstawę do ulgi, ustąpienia objawów i szybkiego, pozytywnego rezultatu terapii.

Terapeuta holistyczny może mieć wykształcenie psychologiczne, jednak większą wagę stanowią tutaj transformacje własne, właściwe przekonania i pewność oraz wiara w swoje zdolności, umiejętności i predyspozycje, a także doświadczenie w pracy z klientami w przynajmniej w jednym z obszarów holistycznego podejścia: ciała lub umysłu lub ducha.